O projekte

NCE-FastEvNet a NCE-AdvancedEvNet sú projekty spolufinancované programom CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na prepájanie Európy), ktoré majú za cieľ vybudovať nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá v Poľsku a na Slovensku. To spojí tieto krajiny s inými európskymi regiónmi, ktoré majú už dobre vyvinutú sieť pre nabíjanie elektrických vozidiel. Prázdne miesto na elektrickej mape Európy, ktoré doteraz predstavovalo najmä Poľsko, zmizne.

Projekty, implementované spoločnosťami GreenWay Infrastructure Poland v Poľsku a GreenWay Infrastructure na Slovensku, sú zamerané na:

  • vytvorenie plne funkčnej a integrovanej siete pre nabíjanie elektrických vozidiel v Poľsku a na Slovensku,
  • inštalácia základnej siete v oblastiach, kde momentálne chýba,
  • posilnenie infraštruktúry na miestach s vysokým dopytom po nabíjaní, kde sú existujúce nabíjačky často obsadené,
  • popularizácia rôznych typov elektrických vozidiel, a to vďaka nabíjacím staniciam, ktoré sú využiteľné pre akýkoľvek model elektrického vozidla,
  • zníženie emisií CO2 a zlepšenie stavu ovzdušia.

Prvé pilotné nabíjacie stanice boli nasadené v rokoch 2014 – 2015 na Slovensku. V súčasnosti implementované projekty, podporované nástrojom CEF, majú za cieľ zaistiť elektrifikáciu ciest, pilotnú implementáciu rýchlonabíjacích sietí v strednej Európe a predstavenie nových technológii, ktoré pomôžu znížiť dobu nabíjania budúcich elektrických vozidiel s veľkými batériami, ako aj získať skúsenosti v riadení tohto komplexného technologického systému v obchodnom procese.

Projekt NCE-FastEvNet 03/2016 – 03/2019

Štúdie „Analýzy trhu a prístup orientovaný na zákazníkov“ a „Plán implementácie siete“, s pilotným nasadením:

<p>Štúdie „Analýzy trhu a prístup orientovaný na zákazníkov“ a „Plán implementácie siete“, s pilotným nasadením:</p>
<p>75 multi-štandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku a 10 na Slovensku pozdĺž TEN-T koridoru,</p>

75 multi-štandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku a 10 na Slovensku pozdĺž TEN-T koridoru,

3 rýchlonabíjacie stanice s podpornou batériou (rýchlonabíjacie stanice so zásobníkom energie „Gridbooster“) na Slovensku

<p>3 rýchlonabíjacie stanice s podpornou batériou (rýchlonabíjacie stanice so zásobníkom energie „Gridbooster“) na Slovensku </p>

Projekt NCE-AdvancedEvNet 03/2017 – 06/2020

Implementácia siete a plán pre rozsiahle vybudovanie, s pilotným zavedením:
Štúdie „Implementácia infraštruktúry s vysokým výkonom a jej vplyv na elektrickú sieť“ a Plán nasadenia siete a masívneho rolloutu“, s pilotným nasadením:

<p>Implementácia siete a plán pre rozsiahle vybudovanie, s pilotným zavedením:<br />
Štúdie „Implementácia infraštruktúry s vysokým výkonom a jej vplyv na elektrickú sieť“ a Plán nasadenia siete a masívneho rolloutu“, s pilotným nasadením:</p>
<p>10 ultrarýchlych nabíjacích staníc do 350 kW v Poľsku<br />
a 3 na Slovensku,</p>

10 ultrarýchlych nabíjacích staníc do 350 kW v Poľsku
a 3 na Slovensku,

60 multi-štandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku,

<p>60 multi-štandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku,</p>
<p>50 AC 7-22 kW normálnych nabíjacích staníc v Poľsku a 20 na Slovensku na intermodálnych bodoch,</p>

50 AC 7-22 kW normálnych nabíjacích staníc v Poľsku a 20 na Slovensku na intermodálnych bodoch,

10 nabíjacích systémov s podpornou batériou (zásobníky energie “GridBooster”) v Poľsku

<p>10 nabíjacích systémov s podpornou batériou (zásobníky energie “GridBooster”) v Poľsku</p>

Oba projekty sú súčasťou aktivít, ktoré prebiehajú simultánne v strednej a východnej Európe.

Vďaka deviatim rôznym projektom bude vytvorená rozsiahla sieť pre nabíjanie elektrických vozidiel, ktorá bude spájať Škandináviu s Talianskom na juhu a pokryje Poľsko, Nemecko, Belgicko, Slovensko, Českú Republiku, Rakúsko a Slovinsko rýchlymi a ultrarýchlymi nabíjacími stanicami.

Aktivita 1: Analýzy trhu a prístup orientovaný na zákazníkov

Cieľom aktivity bolo určiť očakávania a potreby poľských a slovenských spotrebiteľov v súvislosti s elektrickými vozidlami a verejnou nabíjacou infraštruktúrou, ako aj prepojenia medzi elektrickou sieťou a službami nabíjania. Boli  uskutočnené prieskumy trhu a používateľov, rozhovory s odborníkmi z odvetvia a workshopy. Výsledkom sú odporúčania týkajúce sa ďalšieho rozvoja infraštruktúry nabíjania, pričom sa zohľadnili rozdiely medzi jednotlivými krajinami.

Aktivita 2: Plán implementácie siete

Na to, aby nabíjacia sieť dobre slúžila používateľom, bolo potrebné optimalizovať rozmiestnenie staníc v Poľsku a na Slovensku a zaviesť vhodný informačný systém. Sieť musí byť spoľahlivá v prevádzke a zameraná na očakávania a spokojnosť zákazníkov, ako aj budovanie pozitívnych skúseností.

Aktivita 3: Pilotné nasadenie infraštruktúry na Slovensku

Na Slovensku bolo postavených 10 rýchlonabíjacích staníc. Na Slovensku už existuje infraštruktúra rýchleho nabíjania, ktorá sa v dôsledku projektu  rozrástla a posilnila,  spájajúc krajinu s Poľskom a Českou republikou.

Aktivita 4: Pilotné nasadenie infraštruktúry v Poľsku

V Poľsku sa vytvorila celoštátna sieť rýchlych nabíjačiek, ktorá umožnila krajine prepojiť sa s infraštruktúrou elektrifikovaných ciest na Slovensku, v Nemecku, Českej republike a Litve. Na každej nabíjacej stanici sú k dispozícii nabíjacie štandardy AC / Type 2, DC / Combo 2 a DC / CHAdeMO. Stanice sú umiestnené:

1. v mestách, ktoré sa nachádzajú pozdĺž hlavných dopravných koridorov – uľahčujú dennú mestskú dopravu elektrickým vozidlom

2. v rámci dopravných koridorov TEN-T – umožňujú cestovanie medzi mestami a posilnenie spojenia medzi krajinami

 

Aktivita 5: Pilotné nasadenie rýchlonabíjacích staníc podporovaných batériou

Na niektorých miestach je vyšší dopyt po službách nabíjania. Ide hlavne o centrá veľkých miest s rušnou dopravou. Inštaláciou úložiska energie sa skráti čakacia doba na nabíjanie a zníži sa záťaž rozvodnej siete, pričom sa zároveň zvýši prístup užívateľov k službám nabíjania. V rámci projektu boli na Slovensku inštalované tri úložné jednotky, ktoré dopĺňajú infraštruktúru nabíjania vybudovanú v tejto krajine.

Aktivita 6: Hodnotenie a zabezpečenie kvality - výkonnosť, štandardy a interoperabilita

Kvalita infraštruktúry a ponúkaných služieb sú kľúčovými faktormi úspechu celého projektu. Poskytovanie vysokokvalitných služieb nabíjania si vyžaduje zavedenie nielen dobre premyslenej rýchlonabíjacej siete, ale aj vysoko kvalitného informačného systému, ktorý umožní plnú prevádzku v rámci vlastných a roamingových partnerských sietí. Zabezpečenie toho  vyžadovalo nastavenie štandardov pre navrhovanie a inštaláciu rýchlonabíjacích staníc a stanovenie postupov zabezpečenia kvality, ako aj nepretržitého dodržiavania predpisov.

Vytvorila sa tak homogénna a funkčná sieť, ako aj množstvo dobrých postupov poskytujúcich súbor merateľných referenčných úrovní pre ďalšie plánovanie a implementáciu infraštruktúry nabíjania.

Aktivita 7: Diseminácia a komunikácia

Rozvoj každej aktivity a šírenie inovatívnych technológií a riešení si vyžaduje popularizáciu a propagáciu. V rámci projektu boli realizované akcie zamerané na širokú komunikáciu a disemináciu výsledkov projektu.

Aktivita 8: Projektový manažment

Táto aktivita zabezpečila, že ciele projektu boli naplnené a že výsledky projektu boli doručené včas a v súlade s rozpočtom a plánom projektu.

Aktivita 1: Štúdia 1. Implementácia infraštruktúry s vysokým výkonom a jej vplyv na elektrickú sieť

Štúdia bude analyzovať technický a ekonomický vplyv vysokovýkonnej nabíjacej infraštruktúry na elektrickú rozvodnú sieť.ieť.

Aktivita 2: Štúdia 2. Plán implementácie siete a masívneho rolloutu

Štúdia bude definovať a optimalizovať nasadenie sietí, biznis procesy podporované IKT so zameraním na skúsenosti a preferencie zákazníkov a definovať dlhodobý masívny plán rozmiestnenia pre rôzne typy služieb nabíjania.

Aktivita 3: Pilot A1. Nasadenie 10 ultra-rýchlych nabíjacích staníc (do 350 kW) v Poľsku

Na zvýšenie efektívnosti siete rýchleho nabíjania v Poľsku bude nainštalovaných 10 ultra-rýchlych nabíjacích staníc (UFCHS), ktoré dokážu nabíjať až do 350 kWW.

Aktivita 4: Pilot A2. Nasadenie 3 ultra-rýchlych nabíjacích staníc (do 350 kW) na Slovensku

Aj na Slovensku sa zvýši účinnosť rýchlych nabíjacích sietí vďaka inštalácii 3 ultra-rýchlych nabíjacích staníc (UFCHS), ktoré dokážu nabíjať až do 350 kW

Aktivita 5: Pilot B. Nasadenie 60 rýchlych nabíjacích staníc (40-50 kW) so špeciálnym zameraním na mestské uzly v Poľsku

Rýchla nabíjacia sieť v Poľsku bude vďaka inštalácii ďalších 60 rýchlych nabíjacích staníc hustšia a lepšia. Nabíjačky budú umiestnené pozdĺž hlavných dopravných koridorov, ale tentoraz so zameraním na veľké mestá, ktoré sa nachádzajú na trasách TEN-T, vzhľadom na očakávaný rýchly nárast počtu elektrických vozidiel v mestách. Úplne funkčná a integrovaná do európskej roamingovej siete bude poľská sieť nabíjania zlepšovať vnútroštátne a medzinárodné možnosti elektrického cestovania.

Aktivita 6: Pilot C1. Nasadenie 50 normálnych nabíjacích staníc (7-22 kW) so špeciálnym zameraním na intermodálne miesta v Poľsku

Intermodálne lokality sú miesta, kde môžete ľahko prechádzať z jedného druhu dopravy na druhý. Najčastejšie sa nachádzajú vo veľkých mestách, hoci efektívna mestská doprava si vyžaduje ich vytvorenie aj v menších centrách. Tieto body často umožňujú prechod z osobného auta na verejnú dopravu. Na piatich takýchto miestach bude v Poľsku inštalovaných 50 normálnych nabíjacích staníc (10 bodov na každý bod).

Aktivita 7: Pilot C2. Nasadenie 20 normálnych nabíjacích staníc (7-22 kW) so špeciálnym zameraním na intermodálne miesta na Slovensku

Aj na Slovensku budú na intermodálnych bodoch inštalované normálne nabíjačky (do 22 kW). Bude ich 20

Aktivita 8: Pilot D. Nasadenie 10 nabíjacích systémov s batériami/GridBoosterov v Poľsku

V miestach, kde je v Poľsku vysoká náročnosť na rýchle nabíjanie, budú nainštalované zariadenia na skladovanie energie so sprievodnými nabíjacími stanicami, ktoré umožnia skrátiť čakaciu dobu a znížiť zaťaženie elektrickej rozvodnej sieť.

Aktivita 9: Projektový manažment

S cieľom dokončiť projekt včas v stanovenom rozsahu a rozpočte je potrebné zabezpečiť jeho riadne riadenie stanovením pravidiel, noriem kvality, riadením rizík a budovaním vhodnej organizačnej štruktúry.

Aktivita 10: Diseminácia a komunikácia

V rámci projektu budú realizované akcie zamerané na rozsiahlu komunikáciu a šírenie výsledkov projektu

Kontakt Poľsko

GreenWay Polska Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 96/98
Gdynia 81-451

e-mail: [email protected]
tel.: +48 58 731 96 36

NIP: 5833195289
KRS: 0000602098
REGON: 363635970

Kontakt Slovensko

GreenWay Infrastructure s.r.o.

Šustekova 49
851 04 Bratislava

e-mail: [email protected]
tel.: +421 2 330 56 236

IČO: 47 728 086
DIČ: 2024088363
IČ DPH: SK2024088363