O projekte

NCE-FastEvNet a NCE-AdvancedEvNet sú projekty spolufinancované programom CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na prepájanie Európy), ktoré majú za cieľ vybudovať nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá v Poľsku a na Slovensku. To spojí tieto krajiny s inými európskymi regiónmi, ktoré majú už dobre vyvinutú sieť pre nabíjanie elektrických vozidiel. Prázdne miesto na elektrickej mape Európy, ktoré doteraz predstavovalo najmä Poľsko, zmizne.

Projekty, implementované spoločnosťami GreenWay Polska v Poľsku a GreenWay Infrastructure na Slovensku, sú zamerané na:

  • vytvorenie plne funkčnej a integrovanej siete pre nabíjanie elektrických vozidiel v Poľsku a na Slovensku,
  • inštalácia základnej siete v oblastiach, kde momentálne chýba,
  • posilnenie infraštruktúry na miestach s vysokým dopytom po nabíjaní, kde sú existujúce nabíjačky často obsadené,
  • popularizácia rôznych typov elektrických vozidiel, a to vďaka nabíjacím staniciam, ktoré sú využiteľné pre akýkoľvek model elektrického vozidla,
  • zníženie emisií CO2 a zlepšenie stavu ovzdušia.

Prvé pilotné nabíjacie stanice boli nasadené v rokoch 2014 – 2015 na Slovensku. V súčasnosti implementované projekty, podporované nástrojom CEF, majú za cieľ zaistiť elektrifikáciu ciest, pilotnú implementáciu rýchlonabíjacích sietí v strednej Európe a predstavenie nových technológii, ktoré pomôžu znížiť dobu nabíjania budúcich elektrických vozidiel s veľkými batériami, ako aj získať skúsenosti v riadení tohto komplexného technologického systému v obchodnom procese.

Projekt NCE-FastEvNet 03/2016 – 03/2019

Štúdie „Analýzy trhu a prístup orientovaný na zákazníkov“ a „Plán implementácie siete“, s pilotným nasadením:

<p>Štúdie „Analýzy trhu a prístup orientovaný na zákazníkov“ a „Plán implementácie siete“, s pilotným nasadením:</p>
<p>75 multi-štandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku a 10 na Slovensku pozdĺž TEN-T koridoru,</p>

75 multi-štandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku a 10 na Slovensku pozdĺž TEN-T koridoru,

3 rýchlonabíjacie stanice s podpornou batériou (rýchlonabíjacie stanice so zásobníkom energie „Gridbooster“) na Slovensku

<p>3 rýchlonabíjacie stanice s podpornou batériou (rýchlonabíjacie stanice so zásobníkom energie „Gridbooster“) na Slovensku </p>

Projekt NCE-AdvancedEvNet 03/2017 – 12/2020

Implementácia siete a plán pre rozsiahle vybudovanie, s pilotným zavedením:
Štúdie „Implementácia infraštruktúry s vysokým výkonom a jej vplyv na elektrickú sieť“ a Plán nasadenia siete a masívneho rolloutu“, s pilotným nasadením:

<p>Implementácia siete a plán pre rozsiahle vybudovanie, s pilotným zavedením:<br />
Štúdie „Implementácia infraštruktúry s vysokým výkonom a jej vplyv na elektrickú sieť“ a Plán nasadenia siete a masívneho rolloutu“, s pilotným nasadením:</p>
<p>10 ultrarýchlych nabíjacích staníc do 350 kW v Poľsku<br />
a 3 na Slovensku,</p>

10 ultrarýchlych nabíjacích staníc do 350 kW v Poľsku
a 3 na Slovensku,

60 multi-štandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku,

<p>60 multi-štandardných rýchlonabíjacích staníc v Poľsku,</p>
<p>50 AC 7-22 kW normálnych nabíjacích staníc v Poľsku a 20 na Slovensku na intermodálnych bodoch,</p>

50 AC 7-22 kW normálnych nabíjacích staníc v Poľsku a 20 na Slovensku na intermodálnych bodoch,

10 nabíjacích systémov so stacionárnou batériou (zásobníkov energie) pri nabíjacích staniciach v Poľsku

<p>10 nabíjacích systémov so stacionárnou batériou (zásobníkov energie) pri nabíjacích staniciach v Poľsku</p>

Oba projekty sú súčasťou aktivít, ktoré prebiehajú simultánne v strednej a východnej Európe.

Vďaka 9 rôznym pilotným nasadeniam bude vytvorená rozsiahla sieť pre nabíjanie elektrických vozidiel, ktorá bude spájať Škandináviu s Talianskom na juhu a pokryje Poľsko, Nemecko, Belgicko, Slovensko, Českú Republiku, Rakúsko a Slovinsko rýchlymi a ultrarýchlymi nabíjacími stanicami.

Aktivita 1: Analýzy trhu a prístup orientovaný na zákazníkov

Cieľom aktivity bolo určiť očakávania a potreby poľských a slovenských spotrebiteľov v súvislosti s elektrickými vozidlami a verejnou nabíjacou infraštruktúrou, ako aj prepojenia medzi elektrickou sieťou a službami nabíjania. Boli  uskutočnené prieskumy trhu a používateľov, rozhovory s odborníkmi z odvetvia a workshopy. Výsledkom sú odporúčania týkajúce sa ďalšieho rozvoja infraštruktúry nabíjania, pričom sa zohľadnili rozdiely medzi jednotlivými krajinami.

Aktivita 2: Plán implementácie siete

Na to, aby nabíjacia sieť dobre slúžila používateľom, bolo potrebné optimalizovať rozmiestnenie staníc v Poľsku a na Slovensku a zaviesť vhodný informačný systém. Sieť musí byť spoľahlivá v prevádzke a zameraná na očakávania a spokojnosť zákazníkov, ako aj budovanie pozitívnych skúseností.

Aktivita 3: Pilotné nasadenie infraštruktúry na Slovensku

Na Slovensku bolo postavených 10 rýchlonabíjacích staníc. Na Slovensku už existuje infraštruktúra rýchleho nabíjania, ktorá sa v dôsledku projektu  rozrástla a posilnila,  spájajúc krajinu s Poľskom a Českou republikou.

Aktivita 4: Pilotné nasadenie infraštruktúry v Poľsku

V Poľsku sa vytvorila celoštátna sieť rýchlych nabíjačiek, ktorá umožnila krajine prepojiť sa s infraštruktúrou elektrifikovaných ciest na Slovensku, v Nemecku, Českej republike a Litve. Na každej nabíjacej stanici sú k dispozícii nabíjacie štandardy AC / Type 2, DC / Combo 2 a DC / CHAdeMO. Stanice sú umiestnené:

1. v mestách, ktoré sa nachádzajú pozdĺž hlavných dopravných koridorov – uľahčujú dennú mestskú dopravu elektrickým vozidlom

2. v rámci dopravných koridorov TEN-T – umožňujú cestovanie medzi mestami a posilnenie spojenia medzi krajinami

 

Aktivita 5: Pilotné nasadenie rýchlonabíjacích staníc podporovaných batériou

Na niektorých miestach je vyšší dopyt po službách nabíjania. Ide hlavne o centrá veľkých miest s rušnou dopravou. Inštaláciou úložiska energie sa skráti čakacia doba na nabíjanie a zníži sa záťaž rozvodnej siete, pričom sa zároveň zvýši prístup užívateľov k službám nabíjania. V rámci projektu boli na Slovensku inštalované tri úložné jednotky, ktoré dopĺňajú infraštruktúru nabíjania vybudovanú v tejto krajine.

Aktivita 6: Hodnotenie a zabezpečenie kvality - výkonnosť, štandardy a interoperabilita

Kvalita infraštruktúry a ponúkaných služieb sú kľúčovými faktormi úspechu celého projektu. Poskytovanie vysokokvalitných služieb nabíjania si vyžaduje zavedenie nielen dobre premyslenej rýchlonabíjacej siete, ale aj vysoko kvalitného informačného systému, ktorý umožní plnú prevádzku v rámci vlastných a roamingových partnerských sietí. Zabezpečenie toho  vyžadovalo nastavenie štandardov pre navrhovanie a inštaláciu rýchlonabíjacích staníc a stanovenie postupov zabezpečenia kvality, ako aj nepretržitého dodržiavania predpisov.

Vytvorila sa tak homogénna a funkčná sieť, ako aj množstvo dobrých postupov poskytujúcich súbor merateľných referenčných úrovní pre ďalšie plánovanie a implementáciu infraštruktúry nabíjania.

Aktivita 7: Diseminácia a komunikácia

Rozvoj každej aktivity a šírenie inovatívnych technológií a riešení si vyžaduje popularizáciu a propagáciu. V rámci projektu boli realizované akcie zamerané na širokú komunikáciu a disemináciu výsledkov projektu.

Aktivita 8: Projektový manažment

Táto aktivita zabezpečila, že ciele projektu boli naplnené a že výsledky projektu boli doručené včas a v súlade s rozpočtom a plánom projektu.

Aktivita 1: Štúdia 1. Implementácia infraštruktúry s vysokým výkonom a jej vplyv na elektrickú sieť

Štúdia zanalyzovala technický a ekonomický vplyv vysokovýkonnej nabíjacej infraštruktúry na elektrickú rozvodnú sieť.

Aktivita 2: Štúdia 2. Plán implementácie siete a masívneho rolloutu

Štúdia zadefinovala a zoptimalizovala nasadenie sietí, biznis procesy podporované IKT so zameraním na skúsenosti a preferencie zákazníkov a definovala dlhodobý masívny plán rozmiestnenia pre rôzne typy služieb nabíjania.

Aktivita 3: Pilot A1. Nasadenie 10 ultra-rýchlych nabíjacích staníc (do 350 kW) v Poľsku

Na zvýšenie efektívnosti siete rýchleho nabíjania v Poľsku bolo nainštalovaných 10 ultra-rýchlych nabíjacích staníc (UFCHS), ktoré dokážu nabíjať až do 350 kW.

Aktivita 4: Pilot A2. Nasadenie 3 ultra-rýchlych nabíjacích staníc (do 350 kW) na Slovensku

Aj na Slovensku sa zvýšila efektívnosť rýchlych nabíjacích sietí vďaka inštalácii 3 ultra-rýchlych nabíjacích staníc (UFCHS), ktoré dokážu nabíjať až do 350 kW.

Aktivita 5: Pilot B. Nasadenie 60 rýchlych nabíjacích staníc (40-50 kW) so špeciálnym zameraním na mestské uzly v Poľsku

Rýchla nabíjacia sieť v Poľsku sa vďaka inštalácii ďalších 60 rýchlych nabíjacích staníc stala hustejšou a lepšiou. Nabíjačky boli umiestnené pozdĺž hlavných dopravných koridorov, tentoraz so zameraním na veľké mestá, ktoré sa nachádzajú na trasách TEN-T, vzhľadom na očakávaný rýchly nárast počtu elektrických vozidiel v mestách. Úplne funkčná a integrovaná do európskej roamingovej siete poľská sieť nabíjania zlepšuje vnútroštátne a medzinárodné možnosti elektrického cestovania.

Aktivita 6: Pilot C1. Nasadenie 50 normálnych nabíjacích staníc (7-22 kW) so špeciálnym zameraním na intermodálne miesta v Poľsku

Intermodálne lokality sú miesta, kde môžete ľahko prechádzať z jedného druhu dopravy na druhý. Najčastejšie sa nachádzajú vo veľkých mestách, hoci efektívna mestská doprava si vyžaduje ich vytvorenie aj v menších centrách. Tieto body často umožňujú prechod z osobného auta na verejnú dopravu. Na niekoľkých takýchto miestach v Poľsku bolo nainštalovaných 50 AC nabíjacích staníc.

Aktivita 7: Pilot C2. Nasadenie 20 normálnych nabíjacích staníc (7-22 kW) so špeciálnym zameraním na intermodálne miesta na Slovensku

Aj na Slovensku bolo na intermodálnych bodoch nainštalovaných 20 AC nabíjačiek (do 22 kW).

Aktivita 8: Pilot D. Nasadenie 10 nabíjacích systémov s batériami/GridBoosterov v Poľsku

V miestach, kde je v Poľsku vysoká náročnosť na rýchle nabíjanie, boli pri nabíjacích staniciach nainštalované zariadenia na skladovanie energie, ktoré umožňujú skrátiť čakaciu dobu a znížiť zaťaženie elektrickej rozvodnej siete.

Aktivita 9: Projektový manažment

S cieľom dokončiť projekt včas v stanovenom rozsahu a rozpočte bolo zabezpečené jeho riadne riadenie stanovením pravidiel, riadením rizík a udržiavaním vhodnej organizačnej štruktúry.

Aktivita 10: Diseminácia a komunikácia

V rámci projektu boli realizované akcie zamerané na rozsiahlu komunikáciu a šírenie výsledkov projektu.

SCALING UP
Electric Vehicle Charging Network Development. Experiences from Central & Eastern Europe

Kontakt Poľsko

GreenWay Polska Sp. z o.o.

ul.Łużycka 3c
Gdynia 81-537

e-mail: [email protected]
tel.: +48 58 325 10 77

NIP: 583 319 52 89
KRS: 0000602098
REGON: 363635970
BDO: 000423278

Kontakt Slovensko

GreenWay Infrastructure s.r.o.

Šustekova 49
851 04 Bratislava

e-mail: [email protected]
tel.: +421 2 330 56 236

IČO: 47 728 086
DIČ: 2024088363
IČ DPH: SK2024088363